شیرهای ایزو (ISO Valve) برای قطرهای 6 8 و 10 اینچ

یکی از مشخصات این شیرهای اتوماتیک، آن است که در آنها از فشار سیال گذرنده از میان شیر، برای انجام عملیات خاصی که در طراحی منظور شده اند، استفاده می شود. حرکت شاتر ( دریچه باز و بسته کردن شیر) به وسیله دیافراگمی  کنترل می شود که انرژی کاراندازی آن از انرژی حاصل ازفرایند تامین می گردد.

 

دانلود فایل محصول