شیرهای کنترل ISE برای قطرهای 3 و 4 اینچ

 یکی از مشخصات اصلی این شیرهای اتوماتیک آن است که در آن از فشار سیال گذرنده از میان آن،  برای انجام عملیات خاصی که در طراحی منظور شده اند استفاده می شود. حرکت شاتر ( دریچه باز و بسته کردن شیر) به وسیله دیافراگمی  کنترل می شود که انرژی کاراندازی آن از انرژی حاصل ازفرایند تامین می گردد.

 

دانلود فایل محصول