Vega II

کنتور VEGA II تقریباً با هر نوع دبی سنجی (فلومتر) سازگاری دارد، و وسیله ای است برای اندازه گیری، کنترل، و اتوماسیون درمحصولاتی که به شکل مایع می باشند.

موارد کاربرد نمونه این دستگاه عبارتند از بارگذاری کامیون های مخزن دار (tank truck)، واگن های باربری قطار و یا بارگذاری فله ای (barge loading) در کارخانه های پتروشیمی، انتقال مواد بین ایستگاه ها، و حمل مواد با کامیون.

 

دانلود فایل محصولات