دستگاه کالیبراسیون اصلی(Master Meter )

دستگاه کالیبراسیون اصلی  (مستر)، یک فلومتر جابجایی مثبت (PD) دقیق است که برای کالیبره کردن دستگاه های فلومتر دیگر به کار می رود.

در صنعت پتروشیمی، از این دستگاه های کالیبراسیون معمولا" برای کالیبراسیون فلومترهای جابجایی مثبت در ایستگاه های بارگیری کامیون، دستگاه های سنجش به کار رفته در خطوط لوله انتقال محصولات از پالایشگاه به ترمینال، و دستگاه های فلومتر کامیون های مخزن دار (tank truck meter) استفاده می شود.

دستگاه کالیبراسیون اصلی را می توان به همراه کلیه تجهیزات لازم برروی ترولی قرار داد و برای کالیبراسیون دیگر فلومتر ها از آن استفاده نمود.

تاکنون معمولا" از تانک های کالیبراسیون برای کالیبراسیون دستگاه های فلومتر انتقال مایعات همراه با عمل مکانیکی (جابجایی مثبت) استفاده می شده است.

با دستگاه سنجش Master Meter، زمان لازم برای عملیات کالیبراسیون، به علت انجام کالیبراسیون توسط تنها یک مهندس ، به نصف کاهش می یابد.

 

دانلود فایل محصول