لوله های یک و نیم اینچی (PD Meter SBM32)

PD Meter های سری SBM32 در اندازه یک و نیم اینچ، دارای دقت بالایی برابر با 0.2%+/-  (مدل SBM 150) و تکرارپذیری بالای 0.04%+/-  در محدوده وسیعی از دبی ها می باشند. دقت فوق، در کاربردهای طولانی مدت ثابت باقی می ماند. با اضافه نمودن  ثبات مکانیکی یا فلومتر کامپیوتری که یا مستقیماً بر روی دستگاه سنجش نصب می شوند ویا به وسیله فرستنده پالس از راه دور کنترل می شوند، می توان نرخ جریان را به صورت چشمی مشاهده نمود (به مشخصات VEGA II یا VEGA T مراجعه کنید).

دانلود فایل محصول