سیستم کامیون LPG

سیستم کامیون LPG (برای حمل نفت گاز مایع شده) که ویژه کامیون های LPG طراحی شده است، مزایای قابل توجه زیر را دارد:

  • سادگی نصب
  • حجم کوچک
  • هزینه نصب پایین
  • ایمنی در هنگام عملیات تخلیه بار
  • حذف اتوماتیک هوا

 

دانلود فایل محصول