مدل BMD با محفظه دو جداره برای قطرهای 2، 3، 4، و 6 اینچ

 PD Meter های سری BMD ازدستگاه های اندازه گیری وزین تکین برای قطرهای 2، 3، 4، و 6 اینچ ، دارای دقت  0.1%+/-  و تکرارپذیری  0.01%+/- در محدوده گسترده ای از دبی جریان می باشد. دقت فوق، در کاربردهای طولانی مدت ثابت باقی می ماند. با اضافه نمودن  ثبات مکانیکی یا فلومتر کامپیوتری که یا مستقیماً بر روی دستگاه سنجش نصب می شوند ویا به وسیله فرستنده پالس از راه دور کنترل می شوند، می توان نرخ جریان را به صورت چشمی مشاهده نمود (به برگه های مشخصات VEGA II یا VEGA T مراجعه کنید).

 

دانلود فایل محصول