مدل های آلومینیمی SBM برای قطرهای 2 و 3 اینچ

 PD Meter های سری SBM ازدستگاه های فلومترجابجایی مثبت وزین تکین برای قطرهای 2  و 3 اینچ ، دارای دقت  0.1%+/- (برای مدل SBM 150) و 0.15%+/- (برای مدل SBM 75 )، و تکرارپذیری بالاتر از 0.02%+/- در محدوده گسترده ای از دبی جریان می باشد. این دقت در کاربردهای طولانی مدت ثابت باقی می ماند. با اضافه نمودن  ثبات مکانیکی یا فلومتر کامپیوتری که یا مستقیماً بر روی دستگاه سنجش نصب می شوند ویا به وسیله فرستنده پالس از راه دور کنترل می شوند، می توان نرخ جریان را به صورت چشمی مشاهده نمود (به برگه های مشخصات VEGA II یا VEGA T مراجعه کنید).

 

دانلود فایل محصول