منابع داخلي براي تحقق اهداف توسعه‌اي نفت ناكافي است

منابع داخلي براي تحقق اهداف توسعه‌اي نفت ناكافي است

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس رابطه مالی در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه، سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و مبالغ حاصل از فروش داخلی تعیین‌شده است.

14.5 درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود که این میزان نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه‌ای صنعت نفت کشور باشد و تحقق این اهداف منوط به جذب سرمایه خارجی شده است.

درمجموع تحقق بودجه شرکت ملی نفت مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه 95 با تنگنا روبروست.

ادامه مطلب...